Nurkowanie Twoja Pasja - Szkolenia PADI

 

http://www.youtube.com/watch?v=A3x3aQ7--cg
  
BUBBLEMAKER Pod ścisłym nadzorem, uczestnicy pływają w sprzęcie nurkowym w płytkiej wodzie dobrze się bawiąc. Kolorowe emblematy, naklejki, ręczniki i zabawki razem z wyróżniającym się certyfikatem i dyplomem są dopełnieniem całości i pozostawiają niezatarte wrażenie. Uczestnicy muszą wypełnić i podpisać Oświadczenie Bubblemaker zanim wejdą do wody. Podpis rodzica lub prawnego opiekuna wymagany jest u/od uczestników, którzy nie osiągnęli pełnoletniości. Jeżeli uczestnik zaznaczy jakikolwiek punkt w części medycznej Oświadczenia jako „TAK”musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza przed jakimikolwiek zajęciami w wodzie. Celem kursu jest zapoznanie ze sprzętem nurkowym musi odbywać się w wodzie, gdzie uczestnicy mogą stać i łatwo dotrzeć do powierzchni. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostaje Dyplomem.


 Kiedy już uczestnicy czują się w pełni komfortowo na płytkiej wodzie można zabrać ich na głębszą wodę
(maksymalnie do 2 metrów).
Wymagania:
·         Wiek - ukończone 8 lat
·         Umiejętność pływania
·         Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
·        Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
·        Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu PADI.

JU JUNIOR OPEN WATER DIVER(JOWD) Pierwszym krokiem na drodze edukacji nurkowej jest zrobienie kursu podstawowego PADI Junior Open Water Diver. Certyfikat, który otrzymujesz po ukończeniu tego kursu jest najbardziej rozpoznawaną i uznawaną licencją nurkową na całym świecie.   Ten kurs wprowadzi Cię w podstawy teorii nurkowania, przybliży zasady funkcjonowania sprzętu nurkowego i pozwoli przeżyć pierwsze, niezapomniane przygody pod wodą.http://www.youtube.com/watch?v=gA08uWiD7zc

    Naukę nurkowania rozpoczniesz w basenie, gdzie pod czujnym okiem instruktora weźmiesz pierwszy oddech pod wodą. Podczas zajęć w basenie nauczysz się obsługi sprzętu nurkowego oraz wykonasz serię ćwiczeń pod wodą, aby wyrobić poczucie pewności i swobody podczas nurkowania. Dzięki przystępnej formie, pokazom multimedialnym i ciekawie napisanej książce okaże się, że nauka nurkowania jest czystą przyjemnością. Po części basenowej i teoretycznej przyjdzie czas na upragnione nurkowanie na wodach otwartych. Wykonasz 4 nurkowania
do 12 metrów , podczas których przećwiczysz raz jeszcze umiejętności zdobyte w basenie, a oprócz tego będziesz mógł podziwiać piękno podwodnego świata.
Wy Wymagania:
·         Wiek - ukończone 10 lat
·         Umiejętność pływania
·         Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
·        Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
·        Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu PADI
  http://www.youtube.com/watch?v=zeSUk3Brfew

OPEN WATER DIVER (OWD) Pierwszym krokiem na drodze edukacji nurkowej jest zrobienie kursu podstawowego PADI OWD.

Certyfikat, który otrzymujesz po ukończeniu tego kursu jest najbardziej rozpoznawaną i uznawaną licencją nurkową na całym świecie. Ten kurs wprowadzi Cię w podstawy teorii nurkowania, przybliży zasady funkcjonowania sprzętu nurkowego i pozwoli przeżyć pierwsze, niezapomniane przygody pod wodą. Naukę nurkowania rozpoczniesz w basenie, gdzie pod czujnym okiem instruktora weźmiesz pierwszy oddech pod wodą.

Podczas zajęć w basenie nauczysz się obsługi sprzętu nurkowego oraz wykonasz serię ćwiczeń pod wodą, aby wyrobić poczucie pewności i swobody podczas nurkowania. Dzięki przystępnej formie, pokazom multimedialnym i ciekawie napisanej książce okaże się, że nauka nurkowania jest czystą przyjemnością. Po części basenowej i teoretycznej przyjdzie czas na upragnione nurkowanie na wodach otwartych. Wykonasz 4 nurkowania
do 18 metrów, podczas których przećwiczysz raz jeszcze umiejętności zdobyte w basenie, a oprócz tego będziesz mógł podziwiać piękno podwodnego świata.


Wymagania:
·         Wiek - ukończone 12 lat
·         Umiejętność pływania
·         Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
·         Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)


 
OWD (Anfängerkurs)

 Mit dem PADI-Open Water Diver erhalten Sie einen international gültigen Freiwassertauchschein und haben damit den ersten Schritt zum aufregenden Kennlernen der geheimnisvollen Unterwasserwelt getan.

Kursangebot

 • 5 theoretische Unterrichtslektionen mit Videofilm-Unterstützung
 • 5 praktische Unterrichtslektionen nach Jahreszeit im Frei- oder Hallenbad
 • 4 Freiwasser-Trainingstauchgänge im See

Wir stellen kostenlos zur Verfügung

 • modernstes Equipment, komplette Tauchausrüstung
 • incl. Anzug, Bleigurt mit Gewichten, Tarierjacket mit Inflator, Lungenautomaten
 • Zweitautomat (Octopus), Preßluftflaschen incl. aller Flaschenfüllungen

Zielsetzung

Nach dem Kurs unter Leitung unserer Instructoren sind Sie in der Lage, sich richtig und sicher unter Wasser zu bewegen. Sie erhalten das Brevet PADI Openwater Diver

Voraussetzungen

 • Ärztliches Attest (Vordrucke sind bei uns erhältlich)
 • ABC-Ausrüstung (Maske, Schnorchel, Flossen, Füßlinge und Handschuhe) die Sie in unserem Fachgeschäft erhalten.
 • 1 Passbild

 
 JUNIOR ADVANCED OPEN WATER DIVER(JAOWD) Podczas tego kursu wykonasz 5 nurkowań, z czego dwa to obligatoryjnie określone nurkowanie głębokie i nawigacja podwodna oraz 3 nurkowania do wyboru spośród wielu specjalizacji PADI do 21 metrów. Instruktor doradzi Ci, na które z nurkowań się zdecydować po to, aby jak najlepiej wykorzystać twoje możliwości nurkowe.
Wymagania:
·         Wiek - ukończone 12 lat                                    
·         Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
·         Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
·        Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu PADI Ukończony kurs JOWD PADI lub równorzędny innych organizacji.
http://www.youtube.com/watch?v=wYhBwB3CI50

ADVANCED OPEN WATER DIVER (AOWD) Podczas tego kursu wykonasz 5 nurkowań, z czego dwa to obligatoryjnie określone nurkowanie głębokie i nawigacja podwodna oraz 3 nurkowania do wyboru spośród wielu specjalizacji PADI do 30 metrów. Instruktor doradzi Ci, na które z nurkowań się zdecydować po to, aby jak najlepiej wykorzystać twoje możliwości nurkowe.

 Wymagania:
·         Wiek - ukończone 15 lat
·         Ważne badania lekarskie + /oświadczenie medyczne PADI/
U    ukończony kurs OWD PADI lub równorzędny innych organizacji.


AOWD (Fortgeschrittenen)

Diese Ausbildung baut auf dem klassischen Einsteigerkurs, dem PADI Open Water Diver, auf. Du lernst zusätzliche Fertigkeiten und Erfahrungen, wobei dafür 5 praxisnahe Tauchgänge in verschiedenen Spezialgebieten wie z.B. Wracktauchen, Nachttauchen oder Tieftauchen auf dem Programm stehen.Nach dem erfolgreichen Abschluss dieses Kurses stehen Dir die Türen zu vielen PADI-Specialties offen·         JUNIOR RESCUE DIVER /JRD/ Kurs Rescue nauczy  Cię jak się zachować w przypadku sytuacji awaryjnej oraz jak zareagować na zaistniałą niebezpieczną sytuację pod wodą. Pod okiem instruktora przeprowadzisz kilka zainscenizowanych akcji ratunkowych zachowując, niezbędne procedury i umiejętnie stosując metody pierwszej pomocy. Nauczysz się przewidywać, oceniać i analizować zachowanie partnerów po to, by zapobiegać wypadkom nurkowym.
·         Wymagania:
·         Wiek - ukończone 12 lat
·         Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
·         Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
·        Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu PADI
·        Ukończony kurs JAOWD PADI lub równorzędny innych organizacji
·        Ukończony kurs EFR (Pierwszej Pomocy) PADI lub równorzędny kurs pierwszej pomocy.
http://www.youtube.com/watch?v=i-hIe0u8V64

RESCUE DIVER (RD)
Kurs Rescue nauczy  Cię jak się zachować w przypadku sytuacji awaryjnej oraz jak zareagować na zaistniałą niebezpieczną sytuację pod wodą. Pod okiem instruktora przeprowadzisz kilka zainscenizowanych akcji ratunkowych zachowując, niezbędne procedury i umiejętnie stosując metody pierwszej pomocy. Nauczysz się przewidywać, oceniać i analizować zachowanie partnerów po to, by zapobiegać wypadkom nurkowym.
Wymagania:
·         Wiek - ukończone 15 lat
·         Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
·         Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
·         Ukończony kurs AOWD PADI lub równorzędny innych organizacji
·         Ukończony kurs EFR (Pierwszej Pomocy) PADI lub równorzędny kurs pierwszej pomoc.


PADI Rescue Diver (Rettung)

Ihre Sicherheit beim Tauchen hängt vor allem davon ab, wie Sie Stress bewältigen können.
Das Rescue-Programm bereitet Sie darauf vor, mit ungewohnten Situationen umgehen zu können.Zugleich erfahren Sie, wie Sie Ihrem Tauchpartner bei Problemen helfen und in Notfall-Situationen richtig reagieren.
Neben dem Lehrbuch und der DVD erhalten Sie hier eine Management-Tafel für Tauchunfälle sowie eine Checkliste, nach der Sie auch als Laie professionellen Helfern nach einem Tauchunfall wertvolle Hinweise geben können.
Basierend auf den bisher erworbenen Fähigkeiten geht es nun darum, allfällig auftretende Problemsituationen in Griff zu bekommen. Richtiges Reagieren in der Unterwasserwelt ist entscheidend.Genau deshalb fällt diesem Kurs höchste Priorität zu.
http://www.youtube.com/watch?v=WPDoLWernJY

Master Scuba Diver to najwyższy stopień rekreacyjny, jaki możesz osiągnąć w PADI. Nie jest to kolejny kurs, lecz certyfikat honorowy, który jest przyznawany jako potwierdzenie Twoich najwyższych umiejętności i szerokiej wiedzy w nurkowaniu. 
Nurek z certyfikatem MSD jest ekspertem w wielu dziedzinach nurkowania i cieszy się specjalnym poważaniem w społeczności nurkowej. Aby ubiegać się o przyznanie tego certyfikatu musisz ukończyć kurs Rescue Diver i posiadać certyfikaty co najmniej pięciu specjalizacji nurkowych PADI.
http://www.youtube.com/watch?v=n_7Ji28cv4U

DIVEMASTER (DM) To pierwszy krok w stronę zawodowego członka PADI. Będziesz liderem i wzorem dla innych nurków. Nauczysz się organizować i prowadzić nurkowania, doprowadzisz swoje umiejętności nurkowe do perfekcji.
Program kursu składa się z 3 modułów:
 • teorii, którą musisz opanować na poziomie instruktorskim
 • umiejętności praktycznych
 • ćwiczeń basenowych
Wymagania:
·         Wiek - ukończone 18 lat
·         Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
·         Ukończony kurs AOWD PADI
·         Ukończony kurs Rescue lub równorzędny innych organizacji.
Divemaster
Deine Ausbildung zum PADI-Tauchlehrer beginnst Du mit dem PADI Divemaster-Kurs. Hierfür ist der erfolgreiche Abschluss des PADI Advanced Open Water- sowie des Rescue Diver-Kurses erforderlich. Zusammen mit Deinem PADI Instructor verfeinerst Du Deine Tauchfertigkeiten und bringst Deine Kenntnisse als Taucher auf ein professionelles Niveau.
 
Während eines umfangreichen Kursblockes, den Du als Voll- oder Teilzeitausbildung absolvieren kannst, lernst Du das Überwachen von Tauchaktivitäten und das Assistieren während der Ausbildung.
gopro_4


Der erfolgreiche Abschluss der Divemaster-Ausbildung berechtigt Dich, sowohl ausbildungs- als auch nichtausbildungsbezogene Tauchaktivitäten in verschiedener Umgebung zu überwachen und zu begleiten. In PADI- Dive Centers und Resorts beteiligen sich Divemaster bereits aktiv an der Ausbildung von Taucheinsteigern. Dazu gehört mitunter die Leitung geführter Tauchausflüge.
Ausserdem bist Du berechtigt, das PADI Discover Local Diving- sowie das Scuba Review-Programm für zertifizierte Taucher durchzuführen.
 
Es ist wichtig eine fundierte Divemasterausbildung zu erhalten. Im Divemaster Kurs wird der Grundstock für deine weitere  Tauchkarriere gelegt.
Deshalb wirst du bei uns nur  durch einen erfahrenen  IDC Staff  Instructor  ausgebildet.http://www.youtube.com/watch?v=ktxON7E-P60

ASYSTENT INSTRUKTORA- (AI) - Jest to 2 stopień  płetwonurka zawodowego, który pozwala na rozszerzenie swoich uprawnień i zezwala na prowadzenie szkoleń samodzielnie, a także przygotowuje do egzaminu na stopień Instruktora PADI.
Wymagania:
-wiek ukończone 18 lat
- ukończony kurs Divemaster


Więcej informacji o szkoleniu w systemie PADI znajdziecie na

http://www.padi.com/scuba/

Dzisiaj stronę odwiedziło już 11 odwiedzający (27 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Serwis wykorzystuje pliki cookies: Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności